Aylık Arşivler: Haziran, 2019

Sergiler
Ara Güler’in İstanbul’u İstanbul Modern’de

İstanbul’un 20. yüzyılın ortasından bu yana yaşadığı değişimi ve bu değişimin sonucu ortaya çıkan kolektif belleğin oluşumunda Ara Güler’in fotoğraflarının rolünü görünür kılmayı hedefleyen “İki Arşiv,…