Cumartesi, Haziran 3

Sinema ve Politika Üzerine

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Seminer: Sinema ve Politika Üzerine
Konuşmacı: Dr. Kazım Uğur Kızılaslan
Tarih: 26 Kasım 2019 / Salı
Saat: 18.00
Ücret: 250 TL (KDV Dahil)

Detaylı bilgi ve kayıt için [email protected] veya 0212 257 10 00 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Thomas Hobbes, 1651 yılında yayınladığı Leviathan adlı kitabında “insan insanın kurdudur,” demişti. İnsan, Hobbes’a göre, doğası itibariyle kötücül bir yaratıktı. Hiçbir üst otoritenin bulunmadığı durumu ifade eden “doğa hali”nde, kendinden güçsüzleri ezerek kendi gücünü arttırmayı hedefleyen hırslı ve çıkarcı bir karaktere sahipti. İşte bu nedenle, kendisini koruyabilmek, kendinden güçlüler karşısında varlığını sürdürmek ve çıkarlarını elde etmek için, her türlü iradesini teslim ederek varlığı ve güvenliği karşılığında dünyasını kuşatmasına izin verdiği devlet mekanizmasını oluşturmuştu. İktidarı, devlet denilen bu aygıt temsil edecekti.

İşte politika bilimi bu iktidar olgusunu merkeze alarak inceleyen bir disiplindir. Bu anlamda, politikanın temel unsuru iktidardır. İktidarı elde etme, sürdürme ve yönetme, iktidara yenilme ve iktidarı kaybetme, esas olarak insan karakterini şekillendiren ve politikayı yönlendiren temel meselelerdir.

Bu seminerler serisinde iktidar olgusunu anlamayı hedefliyoruz. Söz konusu hedefe ulaşmanın belki de en etkili yöntemi, klasik metinlerden başlayarak günümüze kadar uzanan çeşitli dönemlerde siyaset düşünürlerinin çalışmalarına dair geniş bir okuma yapmaktır. Ancak günümüz dünyasında, bilhassa da üniversite öğrencisi değilseniz, bu okumayı yapmak için gerekli zamanı bulmak, buna zaman ayırmak oldukça güç…

Öte yandan, iktidar kavramının hayatımız üzerindeki anlamı ve izdüşümünü anlamak da kilit öneme sahip… Bu amaçla biz konuya biraz daha pratik bir açıdan yaklaşıp, iktidarın anlamını görsel bir sanat olarak sinema üzerinden kavramaya çalışacağız. Bir başka deyişle, çeşitli filmler ışığında iktidar kavramını sorgulayacağız.

Bu seminer dizisinde estetik kaygıları ağır basan sanat filmleri yerine (biri hariç) Hollywood filmlerini tercih edilmiştir. Konuyu daha basit ve çıplak bir anlatımla izlemesi kolay bir şekilde ele alan filmlerin, kavramın daha berrak bir şekilde anlaşılması ön plandadır.

Seminer katılımcılarına ele alınacak filmlerin listesi ve Türkçe altyazılı olarak izlenebilecekleri internet sitelerinin linkleri önceden verilecektir. Film izlemeye vakit ayırmayacak katılımcılarımız için, filmlerin kendilerine ayrılan haftada izlenmesi tercih edilse de şart değildir. Filmlerin konumuza ilişkin önemli parçaları video klipler halinde her bir seminer oturumunda gösterilecektir.

Film Listesi

1984 (iktidarın kuşatması)

Manchurian Candidate (iktidarın cazibesi)

Nixon (iktidar açlığı, zaafiyeti)

Gazap Üzümleri (iktisadi krizde iktidar)

 JFK (iktidar ve derin devlet)

Yurttaş Kane (iktidar ve medya)

Kış Uykusu (aydın, halk ve iktidar)

Thirteen Days (karar alma ve bürokraside iktidar kavgası)

Kazım Uğur KIZILASLAN

Boston Üniversitesi’nin İşletme bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans bölümüne başladı ve Dünya Ekonomisi’nde Entegrasyon Çabaları ve KEİB Örneği teziyle ilk master eğitimini tamamladı. 1993-95 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Mali Analiz Müdürlüğü’nde görev aldı. 1996-99 yılları arasında Başbakanlık’ta çalıştı. 1998 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Yüksek Uluslararası Etüdler Okulu’na (SAIS) kabul edildi ve burada Uluslararası Ekonomi, Stratejik Araştırmalar ve Ortadoğu bölümlerini tamamladı.

İstanbul’a döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimime başladı. Çalışma hayatına İbn Haldun Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etmekte, eğitimler vermekte ve yazarlık yapmaktadır.

Paylaş