2022-2023 Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı Modül ve Eğitim İçerikleri

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Türkiye’de ilk defa, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM), İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliği ile hayata geçirilen kültür sanat alanında uluslararası normlara uygun içeriklerle, öncü isimlerin katıldığı sertifika eğitim programında ikinci dönem 11 Ekim 2022 tarihinde başlıyor.

Detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için [email protected] ve ya https://bausem.bau.edu.tr/egitimler/butun-egitimler.html?arama=SANAT adresinden bize ulaşabilirsiniz.

SANAT VE KÜLTÜR DİSİPLİNLERİ SERTİFİKA PROGRAMI PAKET FİYATI: 7.450 TL (KDV Dahil)

TEKLİ MODÜL PROGRAMLARI;

SANAT KÜLTÜR YÖNETİMİ VE KURUMLAR

Eğitim Tarihi / Süresi 22/10/2022 – 21 Saat
LokasyonBAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.450 TL (KDV Dahil)
Eğitim İçeriği
Müze, galeri ve kültür sanat dünyasına hazırlanmak için sanat yönetiminin tarihi, küratörlük uygulamaları, sanat kurumları yönetimi, koleksiyonlar, sergi tasarımı, bütçe ve finans, eğitim, yeni teknolojiler ve ziyaretçi deneyimini aktarmayı amaçlayan herkese açık bir programdır. “Bu program Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu & İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleşmektedir.”
Kimler İçin?
Müze, galeri ve kültür sanat kurumlarının yönetimi, tasarımı ve sergileme bölümlerinde kariyer yapmak isteyen, lisans eğitimine yan dal olarak Sanat Yönetimi ve Kurumlar hakkında deneyim eklemek isteyen uzman, öğrenci ve ilgili tüm kişilere açıktır.
Süre
21 Saat / 7 Hafta
Salı / 19:00 – 22:00
Neler Öğreneceksiniz?
Akademik çalışmalar, müze tasarlama, sergileme ve müzecilik eğitim seminerleri etkinlikleri yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.
Belge
Programa %80 oranında devam koşulu sağlayan ve verilen ödevi teslim eden katılımcılarımız, Katılım Belgesi almaya hak kazanacaklardır.
Detaylı Eğitim İçeriği
Kültürel Çalışmalara Bakış ve Uygulanması
Çağdaş Sanat Müzeleri I
Çağdaş Sanat Müzeleri II
Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller
Galeri Yönetimi ve Sanat Ekonomisi
Küratoryal Çalışmalar ve Sergileme Yöntemleri
Sanat Tarihi I

SANAT PAZARLAMASI VE İLETİŞİM

Eğitim Tarihi / Süresi24/11/2022 – 21 Saat
LokasyonBAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.450 TL (KDV Dahil)
Eğitim İçeriği
Sergi, fuar ve müzayedelerde eserlerin nasıl ve hangi amaçla pazarlandığı, sanatçının ürettiği çalışmayı iletişim kanallarını kullanarak alıcı, izleyici ve genel olarak toplumla buluşturmayı hedefler. İletişim ve pazarlama sahasında basın bülteni hazırlanması, duyuru ve pr çalışmalarının nasıl hazırlanması gerektiğini içerir.
“Bu program Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu & İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleşmektedir.”
Kimler İçin?
Kültür sanat, pazarlama, reklam alanında kariyer yapmak isteyen veya özgeçmişine katkıda bulunmak isteyen kişiler; İşletme, Reklam ve Pazarlama, Gösteri ve Sahne Sanatları, Güzel Sanatlar eğitimi alan öğrenci ve mezunlar, sanat pazarlamasına ilgi duyan herkese açık bir programdır.
Süre
21 Saat / 7 Hafta
Perşembe / 19:00 – 22:00
Neler Öğreneceksiniz?
Sanat galerileri, müzeler, müzayedeler, fuarlar, koleksiyonerler gibi sanat piyasasının içerisinde yer alan kurum ve kişilerin faaliyet planları, pazarlama-iletişim ağına hakim olma ve aktif rol alma becerisine sahip olacaklardır.
Belge
Programa %80 oranında devam koşulu sağlayan ve verilen ödevi teslim eden katılımcılarımız, Katılım Belgesi almaya hak kazanacaklardır.
Detaylı Eğitim İçeriği
Koleksiyonerlik ve Tarihsel Gelişimi
Sanat Pazarlaması I
Sanat Pazarlaması II
Medya İletişimi ve Sanatta Dijitalleşme
Sanatçı İletişimi
SANAT TARİHİ
Eğitim Tarihi / Süresi 9/01/2023 – 21 Saat
LokasyonBAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.450 TL (KDV Dahil)
Eğitim İçeriği
Sanat Tarihini antik dönemden günümüz sanatına Sanat Tarihi II bölümünü de içine alarak hazırlanan programda temel sanat akımları, sanat tarihinde yer alan dönemler ve sanatçıları dönemin siyasi ve coğrafi tarihine göre aktarılması amaçlanmaktadır. Alanlarında uzmanlaşmış sanat tarihçileri, akademisyen ve uzmanlarla yürütülecek olan program sanat tarihinin tarihsel süreçteki yerini göstermektedir.
“Bu program Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu & İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleşmektedir.”
Kimler İçin?
Kültür sanat alanında kariyer yapmak isteyen veya özgeçmişine katkıda bulunmak isteyen kişiler, Güzel Sanatlar eğitimi alan öğrenci ve mezunlar, sanat tarihine ilgi duyan herkese açık bir programdır.
Süre
21 Saat / 7 Hafta
Pazartesi / 19:00 – 22:00
Neler Öğreneceksiniz?
Sanat tarihine giriş itibariyle antik dönem sanatından başlayarak günümüz sanatına kadar gelen dönem içerisinde doğan sanat akımları, sanatçılar hakkında bilgi edinilecek olup bu bilgiler mitoloji, mimari, felsefe ve tarih disiplinleri çerçevesinde bilgi ve beceri sahibi olunacaktır.
Belge
Programa %80 oranında devam koşulu sağlayan ve verilen ödevi teslim eden katılımcılarımız, Katılım Belgesi almaya hak kazanacaklardır.
Detaylı Eğitim İçeriği
Sanat Tarihi I
Sanat Tarihi I
Türk Sanat Tarihine Genel Bakış
Sanat ve Mitoloji
Sanat ve Estetik Felsefesi
Sanat Tarihi II
SANAT VE FARKLI DİSİPLİNLER
Sanatın diğer disiplinlerle olan ilişkisini ele alan programda hukuk, müzik, gastronomi, spor ve mimari yönden değerlendirmeler yapılacaktır. Geçmişten günümüze sanatın sosyal çevreyle olan ilişkisi ve bu ilişkiden doğan meslek alanları, ilham kaynakları ve günümüz dünyasındaki sanat işbirliğinde çalışmalara yer verilecektir.
“Bu program Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu & İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğinde gerçekleşmektedir.”
Eğitim Tarihi / Süresi 22/02/2023 – 21 Saat
LokasyonBAUSEM Online
Eğitim Ücreti 2.450 TL (KDV Dahil)
Kimler İçin?
Kültür sanat alanında kariyer yapmak isteyen veya özgeçmişine katkıda bulunmak isteyen kişiler, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Konservatuar, Spor ve Turizm eğitimi alan öğrenci ve mezunlar, sanata ve diğer disiplinlere ilgi duyan herkese açık bir programdır.
Süre
21 Saat / 7 Hafta
Çarşamba / 19:00 – 22:00
Neler Öğreneceksiniz?
Sanatın diğer disiplinlerle ilişkisinden doğan çalışmalar, bu çalışmaların tasarım süreci ve günümüz dünyasına yansıyan işbirlikleri tanıtılacaktır. Katılımcılar kendi meslek gruplarına göre farklı disiplinlerin sanatla olan ilişkisinden beslenerek yaratıcı yönlerini destekleyen bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
Belge
Programa %80 oranında devam koşulu sağlayan ve verilen ödevi teslim eden katılımcılarımız, Katılım Belgesi almaya hak kazanacaklardır.
Detaylı Eğitim İçeriği
Sanat ve Mimari
Sanat ve Hukuk
Sanat ve Gastronomi
Sanat ve Müzik
Sanat ve Seyahat
Paylaş