“Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rezan Has Müzesi, 18 Eylül – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi kapsamında, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul şubesi tarafından düzenlenen “Bir Mekân, Bir Hikâye: Suriye Arşiv Fotoğraflarında İnsan Belleği”başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, Suriye’deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla düzenleniyor. Suriye’yi Suriyelilerin anımsadıklarıyla yansıtmayı amaçlayan insan hafızasına ve insanların kültürel miras alanlarıyla kurdukları ilişkilere odaklanan sergide Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin İslam Sanatları Müzesi ve Oppenheim Vakfı’nın Max Freiherr Fotoğraf Koleksiyonu’ndan seçilmiş arşiv fotoğrafları yer alırken, sözlü tarih çalışması kapsamında hazırlanan video çalışmaları da yer almaktadır. Özellikle çatışma dönemlerinde arşiv fotoğraflarının önemi üzerinde durularak, belleği canlandırmak ve kültürel mirası korumak için geliştirilecek çeşitli projelere ilham vermek amaçlanmaktadır.

Bosra’da Çocuklar, Bosra – İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü

SoCH; Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Șubesi (DAI) tarafından düzenlenen, Türkiye’de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının arttırılması yoluyla kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir projedir. Arkeolojik Miras Ağı kapsamında Stunde Null – Kriz Sonrası İçin Gelecek Zaman“projesinin bir parçası olarak 2016 yılında başlayan bu proje, Almanya Dışişleri Bakanlığı ve Gerda Henkel Vakfı tarafından desteklenmiştir. Ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu projeyi başından beri desteklemiştir. Sergide kullanılan fotoğraflar Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI) Berlin Șubesi ve Berlin İslam Sanatları Müzesi tarafından başlatılan Suriye Kültür Mirası Arşiv Projesi (Syrian Heritage Archives Project [SHAP]) kapsamında dijitalleştirilmiş ve arşivlenmiştir.

Paylaş