Cumartesi, Eylül 23

Çocuk ve Gençlerin ‘Buluşma Noktası’: 6. İstanbul Çocuk Ve Gençlik Sanat Bienali

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yeni konsepti “Buluşma Noktası” ile 20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı! 10 ülke ve Türkiye’nin 50’den fazla ilinden okulların katılımının beklendiği 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne 60 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerden 6.000’in üzerinde öğrencinin çalışma yapması desteklenecek. STK, yerel yönetim, Milli Eğitim temsilcilerinden oluşan bir grup eğitimcinin bir araya gelerek kurduğu bir sivil toplum örgütü olan Palet Kültür Sanat ve Eğitim Derneği düzenliyor.

Çalışmalar üç aşamalı değerlendirmeden geçecek.

Bienal’e Görsel Sanatlar/Sahne Performansı/Dijital İşler başlığı altında anaokul, ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere 4-18 yaş grubundaki tüm çocuk ve gençlerin işleri için başvuru yapılabilecek. Başvuruları başlayan ve 13 Aralık’a kadar da başvuruları devam eden 6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin değerlendirme sistemi artan yoğun talebi karşılamak adına farklılaştırıldı. 2000’nin üzerinde proje başvurusu beklenen Bienal’de her başvurunun aynı özenle, adil bir şekilde değerlendirmesi için üç aşamalı bir sistem oluşturuldu. Değerlendirme sisteminde Birinci aşamada; tüm kategorilerden gelen başvurular 20 kişiden oluşan Bienal Jürisi ve Sanat Kurulu tarafından değerlendirilecek. Her bir kategori için, sanat ve eğitim alanında uzman, daha önce Bienal’de projeleri sergilenmiş, öğretmen veya akademik titri olan uzmanlar seçildi. İkinci aşamada, Jüri’den olumlu geri bildirim alan projeler Sanat Kurulu tarafından değerlendirilecek. Üçüncü ve son aşamadaki değerlendirmeyi ise Bienal mekân kapasitesi göz önünde bulundurularak Bienal Küratörü Fırat Arapoğlu tarafından yapılacak. Tüm başvurular web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Değerlendirme sonucu da başvuru yapılan mail adresine Bienal ekibi tarafından yazılı olarak iletilecek.

Bienal Direktörü Gazi Selçuk, şu çağrıyı yapıyor: “Dünya Ekonomik Forumu Raporuna göre, bugün okula başlayan çocukların yüzde 65’inin, mezun olduktan sonra, bugün adı bile bilinmeyen meslekleri yapacakları öngörülmektedir.  Bu alanların ne olduğu bilinmemekle birlikte bu alanlarda lider olacak insanların temel özellikleri tarif edilmekte. Çocukların yaratıcı olmaları, beceri ve donanım açısından yüksek kapasitede olmaları öngörülmektedir. Gelecekte söz sahibi olan yaratıcı yeni kuşaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmakta. Geleceği inşa edecek olan çocuklarımızın yaratıcılıklarını, performanslarını ve becerilerini izleyici ile buluşturmaları için fırsat yaratın, Bienal’de yerinizi alın. Bienal’e başvurun, Bienal katılımcısı, Bienal izleyicisi, Bienal takipçisi, Bienal gönüllüsü, Bienal çalışanı, Bienal finansörü olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız sosyal medya hesaplarını takip ederek, çocukların, gençlerin sanat yoluyla aktardıkları yaşamlarına ortak olun.

Bienal Hakkında;

Bienal dünya ölçeğinde çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı yaratarak; farklı coğrafyaların ve kültürlerin çocuk gözü ve estetiği ile ifade edilmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Bienal; özelde İstanbul’da öğrenim gören 3 milyon öğrencinin, genelde de tüm dünya çocuklarının çağdaş sanatın içinde yer almaları; farklı materyal, teknik ve disiplinleri kullanmaları; oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, nitelikli bir platformda izleyici ile buluşturmaları için düzenlenen, iki yılda bir tekrarlanan bir sanat organizasyonu.

Bienal, plastik sanatlar disiplinleri olan resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, video art ve yeni medya çalışmalarının güncel uygulama ve düzenlemeleriyle; sanatçı sunumu, performans, video gösterimi, atölye çalışmaları, panel, söyleşi, edebiyatçı buluşması ve konser gibi etkinlikleri kapsıyor.

Bunların yanında öğretmen eğitimleri, atölyeler, söyleşiler ve diğer etkinliklerle sanat eğitiminin kalitesinin artırılması; kültürler arası etkin bir iletişim platformu yaratılarak, ortak bir dilde buluşulması; genç sanatçıların ve kültür endüstrisinin önemli aktörlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunulması; uzun vadede de kültür sanat üretici ve takipçilerinin yaratılması Bienal’in hedefleri arasında yer alıyor. Palet Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın 2010 yılında sürdürülebilir projeler çerçevesinde desteklediği ve hâlen devam eden tek projesi olma özelliği taşıyor.

6. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde hedefler şöyle:

Dünyanın 10 ülkesinden, Türkiye’nin 50’den fazla ilinden ve İstanbul’un tüm ilçelerinden Bienal’e katılımı sağlamak.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerden 6.000’in üzerinde öğrenciyi Bienal kapsamında çalışma yapması için desteklemek.

2.000 sanat öğretmenini Bienal sürecine dâhil etmek.

Farklı STK’ların desteği ile yaklaşık 80 atölye yapılmasını organize etmek.

Bienal süresince izleyiciler için 200 rehberli tur planlamak.

20 panel ve söyleşi organize etmek.

50 konser, dinleti ve performans düzenlemek.

60.000 kişinin Bienal kapsamındaki sergi ve etkinlikleri izlemesini sağlamak.

Paylaş