Perşembe, Eylül 21

SAHA Studio’dan Ara Dönem Buluşması

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

SAHA Studio’da Ara Dönem Buluşması

Türkiye’nin farklı kentlerinden sanatçıların atölye süreçlerinden kesitler, 17 ve 22 Haziran tarihlerinde izleyiciye sunuluyor.

SAHA’nın sanatçı, küratör ve yazarlar için bir araştırma, etkileşim ve üretim programı olarak tasarladığı SAHA Studio, yeni döneminde Türkiye’nin farklı kentlerinden beş sanatçı ve Yunanistan’dan bir küratörü ağırlıyor.

SAHA Studio’nun Mart-Eylül 2023 arasındaki altıncı dönemine Cansu ÇakarBurak DelierMerve ErtufanBurak Kabadayı ve Evrim Kavcar katılıyor. Mart ayından bu yana SAHA Studio’da farklı mecralarda yeni eser üretimleri üzerinde çalışan sanatçıların, 17 ve 22 Haziran tarihlerinde araştırma ve üretim süreçlerinden kesitleri izleyicilerle paylaşması amaçlanıyor. Ayrıca, Atina merkezli güncel sanat kurumu ARTWORKS işbirliğiyle Mayıs-Haziran döneminde SAHA Studio’ya davet edilen üçüncü küratör olan Ioanna Gerakidi’nin, Türkiye’de yapacağı araştırmanın çıktılarını 22 Haziran Perşembe günü dinleyicilerle paylaşması planlanıyor.

2019 yazında Beyoğlu’nda kurulan SAHA Studio’da tasarlanan buluşma, sunum ve toplantıların yanı sıra şehir içi ve dışı araştırma gezileri, sergi, koleksiyon ve atölye ziyareti gibi etkinlikler, katılımcıların birlikte öğrenme ve gelişimine katkıda bulunuyor. SAHA, Türkiye veya yurtdışından farklı sürelerle ağırladığı küratör, yazar ve kurum temsilcilerinin SAHA Studio’da çalışmasını ve İstanbul sanat ortamı ve sanatçılarla etkileşimini sağlıyor. Her dönem beş sanatçının yanı sıra birkaç yazar ve küratörün davet edildiği SAHA Studio için seçimler üç kişilik bir seçici kurul tarafından yapılıyor. Sanatçı Ali Kazma, SAHA direktörü küratör Çelenk Bafra ve küratör Kevser Güler‘den oluşan 2023-2024 SAHA Studio Seçici Kurulu, programın 2021 yılı katılımcıları ile SAHA Sürdürülebilirlik Fonu kapsamında Türkiye’nin farklı kentlerinde işbirliği yapılan bağımsız sanat inisiyatiflerinin işaret ettiği 38 aday arasından iki ayrı döneme katılacak sanatçıları belirledi.

SAHA Studio Ara Dönem Buluşması 

17 Haziran, Cumartesi, 12.00-19.00

14.00-15.00    : SAHA Studio | Sanatçılarla Atölye Turu

17.00-18.00    : Burcu Yağcıoğlu | World Weather Network Özel Etkinliği

22 Haziran, Perşembe, 12.00-19.00
14.00-15.00    : SAHA Studio | Sanatçılarla Atölye Turu

18.00-19.00    : Ioanna Gerakidi | Sunum

SAHA Studio
Cihangir, Sıraselviler Cad. No.35/1 Kat: -2 34433 Beyoğlu

Mart – Eylül 2023 Dönemi Katılımcıları ve Projeleri Hakkında

Cansu Çakar

Cansu Çakar (d. 1988, İstanbul), Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalı lisans derecesine sahip. Üretimleri tezhip ve minyatür gibi geleneksel sanat formlarını çağdaş sanat uygulamaları ve konularıyla araştırmaya dayanır. Ele aldığı konular, Yakın Doğu ve Akdeniz kültürünün tarihi ve çağdaş yorumları gibi sosyal, tarihsel ve mimari başlıkları kapsar. Bu çalışmalar, çağdaş dünyada geleneklerin sürekliliğini ve çağdaşlıkla çatışma halindeymiş gibi görünen yanlarını ima eden sembolik bir diyalog üretir. Üretimlerinde minyatürün geleneksel formatını da yeniden tanımlayan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İzmir’de sürdürüyor.

Cansu Çakar’ın SAHA Studio’da üreteceği yeni projesi, 18. yüzyılın mesire alanlarından günümüzdeki millet bahçelerine uzanan, peyzaja ayrılmış farklı tür kamusal alanları, tarihsel tasvirlerin yanı sıra korku ve haz gibi kavramlar üzerinden incelemeyi amaçlıyor. Geçmişten ve günümüzden günlük yaşam deneyimlerine ilişkin yazılı kayıtlardan ve sözlü kaynaklardan yararlanan çalışma, kadın imgesine de yer veren bir dizi kurgu bahçe tasviri üzerine yoğunlaşıyor.

Burak Delier

Burak Delier (d. 1977, Adapazarı) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde (Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik) eğitim gördü. Halen Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışan Delier’in sanat ve siyaset ilişkisini tartıştığı yazıları Koç Üniversitesi Yayınları’ndan Sanat Dünyasının Senaryoları (2016) başlığıyla yayımlandı. Kolektif ve bireysel çalışmalarında kapitalizm ve güncel sanat pratikleri arasındaki ilişkiyi görünür kılmakla ilgilenen Delier, gerilla taktikleri ve gündelik yaşamdan ödünç aldığı stratejilerle absürd kesişmeler yaratarak hayatı bir araştırma nesnesi haline getirir. Kendini ve sanatı sorunsallaştıran bir yaklaşımla araştırmalarını sürdüren sanatçı, halihazırdaki üretim ve güç ilişkilerinin ötesinde, hayatı daraltan baskın yaşama kültürünün karşısına konabilecek nefes alma alanları yaratmaya çalışıyor.

Burak Delier’in SAHA Studio’da araştırma ve üretimine başladığı yeni işi, önceki çalışmalarında var olan dolandırıcılık hikayelerinin, Türkiye’nin 90’lı yılları ile sanat ortamına has bir arka planda yeniden kurgulanmasını içeriyor. Bir video-anlatı olarak sonuçlanması beklenen iş, genel anlamıyla tarihi, anlatıları, anlatıcıları, yorumcuları, elimizde bulunan/gerçekleşmiş ve bulunmayan/gerçekleşmemiş olasılıkları bilgi edinme, yorumlama ve yeniden-yorumlama biçimlerimizi sorgulayarak ortaya koymayı amaçlıyor.

Merve Ertufan

Merve Ertufan (d. 1985, İstanbul) video, ses ve metin ile çalışmaktadır. Zihnin mikrofiziği denebilecek kadar detaya inen, dil ve alışkanlıkların arkasında yatan mekanizmalara, tutarsızlıklara ve çıkmazlara bakan bir pratiği vardır. Bulmacalar ve imkansız hikayeler eşliğinde otobiyografik kurgular yazmaktadır. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar programını ve Konstfack’taki Art in the Public Realm programını bitirmiş olan Ertufan, Ashkal Alwan’daki Home Workspace Programı’nın yanı sıra 2010 yılında Tokyo’da Youkobo Art Space’de misafir sanatçı programına katılmış, 2016 yılında BStart Üretim Fonu’nu kazanmıştır. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Delhi arasında sürdürmektedir.

SAHA Studio’daki güncel dönem süresince olasılık kavramı üzerine çalışmayı planlayan Merve Ertufan, anlamın kendisinden çok oluşum süreçlerine bakan işler üretmeyi hedefliyor. Bir anlam yakalanmadan önceki rastlantısal anın ne gibi ihtimaller barındırdığı, alternatif anlamların nasıl oluşabileceği üzerine düşünüyor. Araştırma sürecinde dil ve bilişsel süreçlere odaklanan sanatçı, imaj ve üç boyutla geliştireceği işlerinde boyut ve algı arasındaki ilişkiyi de irdelemeyi amaçlıyor.

Burak Kabadayı

Burak Kabadayı (b. 1989, Kırşehir), video, ses ve çeşitli nesneler ile kurduğu yerleştirmelerle enerji üretme-harcama biçimlerine ve hareketin formlarına odaklanıyor. Doğal ya da doğal olmayan yollarla bir araya geldiği diğer ögelerle etkileşimde, alışverişte bulunan ve zaman içinde evrilen, dönüşen yapılar üzerinden bir çevre kurmakla ilgileniyor; bir arada var olma/yok olma imkanlarını ve algılama biçimlerini yeniden kurguluyor. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olarak yüksek lisansa devam eden sanatçının son kişisel sergisi “Sabit Değişiklikler Dinamik Aralıklar”, 2021 yılında AVTO, İstanbul’da açıldı. Kabadayı 2017 yılında “Baştan Başlamak” başlıklı çalışma kapsamında (İstanbul Bienali / Liverpool Bienali / Protocinema) değişim programında yer aldı. Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor.

Burak Kabadayı’nın yeni çalışması, SAHA Studio’daki atölye alanını, mekânın genelindeki çevresel faktörleri ve fiziksel özellikleri analiz ederek bir araya getireceği ögeler üzerinden araştırmayı ve bu alanı deneysel bir alan olarak dönüştürmeyi amaçlıyor. Sanatçı, program boyunca “paralel” olarak tanımladığı kurgusal bir diğer alanda gerçekleşen gözlemlenebilir fiziksel dönüşüm ve olaylardan, “potansiyel alan” olarak tanımladığı kendi alanının iç dinamiğini oluşturmak için yararlanmayı hedefliyor.

Evrim Kavcar

Evrim Kavcar (d. 1976, İstanbul), lisans derecesini MSGSÜ Heykel Bölümü’nde, Yüksek Lisansını Fulbright bursuyla San Francisco Art Institute’ta, Sanatta Yeterlik çalışmasını MSGSÜ’de tamamladı. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’nde Harun Farocki ve Thomas Renoldner ile film ve animasyon çalışan sanatçı, 2013’ten bu yana Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde teori ve atölye dersleri vermektedir. Sanatsal pratiğinde iz çıkarma, kalıp ve döküm gibi tekniklerin yanı sıra röportajlardan, görsellerden ve ses kayıtlarından yararlanır. Hafıza katmanlarını ve ilişkilenme biçimlerini, seçtiği durumlar/anlar üzerinden inceler. Kaydedilen ve hatırlanan arasındaki çelişkilerden yola çıkan çalışmaları, gerçeklik ve kurmaca arasındaki boşluğun dikkatten kaçmış olabilecekleri ortaya çıkarabileceği yarı-belgesel bir yaklaşıma varır. 2018’de Berlin Misafir Sanatçı Programı’na katılmış olan sanatçı, o zamandan bu yana sesin öznel, sosyal ve kültürel boyutlarının izini süren “Hassas Sesler” isimli açık uçlu sanat çalışmasında Elif Öner’le birlikte yol almaktadır.

Evrim Kavcar, SAHA Studio’da kurduğu sette üreteceği yeni çalışmasında, canlandırmayı bir teknik, kavram ve eylem olarak merkeze alıyor. Atölye alanının fiziksel özellikleri ve çevresel diğer faktörlerin dahil olmasına izin verilen işin üretiminde stop motion, gölge animasyon gibi pek çok farklı teknikten yararlanılması planlanıyor. Kavcar, üreteceği heykel ve artıkları, süreç sonunda videonun eşlik ettiği bir yerleştirmeye dönüştürmeyi hayal ediyor.

SAHA Hakkında

2011 yılında kurulan SAHA Derneği, Türkiye’den 550’den fazla sanatçı, küratör, yazar ve sanat inisiyatifinin projesine, 46 ülkede kâr amacı gütmeyen 200 sanat kurumunda destek oldu. SAHA, üyeleri, kurumsal destekçileri, proje ortakları ve danışmanlarıyla katılımcı bir yönetişim ve kaynak geliştirme anlayışı benimseyerek sanata karşılıksız destek verir. SAHA,

  • Kâr amacı gütmeyen sanat kurumları tarafından davet edilen sanatçı ve küratörlerin sergi, yayın ve kamusal program gibi projelerinin hayata geçmesi için kurumlarla işbirliği içinde çalışır; proje sürecinde kolaylaştırıcı rol üstlenir ve üretim desteği verir.

  • Kurduğu ortaklıklarla yurtdışındaki misafirlik ve araştırma programlarına Türkiye’den sanat profesyonellerinin katılımını sağlarken, İstanbul’da açtığı SAHA Studio’da davet ettiği sanatçı ve küratörlerin yeni çalışmalar ortaya koymaları ve iletişim ağlarını geliştirmeleri için çalışır.

  • Yurtdışındaki sanat kurumları ve profesyonellerinin Türkiye’de araştırma yapmasına, davet ettikleri sanatçı ve küratörlerle yeni projeler üretmesine yardım eder.

  • Bağımsız sanat üretiminin sürdürülebilirliği adına Türkiye’nin farklı bölgelerindeki güncel sanat bienallerine, sanat inisiyatiflerine ve sanat yazarlarına yönelik çeşitli fon ve programlar geliştirir.

Paylaş