Savaşın Yıkıcılığını Yansıtan Ünlü Eserler – I

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sanat iyileştirici gücü geçmiş zamanlarda tablolara yansımıştır. Savaşa karşı sanat, tarih boyunca insanların savaşın yıkıcı etkilerini anlamalarına ve sorgulamalarına yardımcı olan güçlü bir araç olmuştur. Sanat, savaşın insanlar üzerindeki fiziksel, duygusal ve psikolojik etkilerini görselleştirme ve ifade etme kapasitesine sahiptir. Bazı ressamlar savaşın korkunç gerçekliğini yansıtırken, diğerleri savaşın acımasızlığını, haksızlığını ve insanlığa verdiği zararı eleştirir. Gündemin savaşla dolu olduğu bu zamanda İsrail ve Filistin arasındaki acımasız savaş bize yine bu tabloları hatırlattı ve sizler için savaş temalı tabloları derledik. 

Pablo Picasso, Guernica, 1937

Birçok kişi tarafından kesin savaş tablosu olarak görülen Guernica, Picasso’nun Guernica, İspanya’nın Nazi bombardımanı sonrasında meydana gelen dehşetleri acı verici bir şekilde resmeder. Tabloya yakından bakıldığında, ölü bebeğine ağıt yakan bir anne, etrafa saçılmış birkaç kesilmiş uzuv ve savaşın İspanya’nın gücünü simgeleyen bir boğa görülebilir.

Paolo Uccello, The Battle of San Romano, c. 1438–40

Uccello’nun üç tabloluk serisi, Floransa’nın 1432’de Siena kuvvetleri üzerindeki zaferini kutluyor. Bu tablolar 15. yüzyılda son derece rağbet görmüştü, öyle ki İtalya’nın Medici ailesinden bir üye kendisi için bir tanesini satın almaya ve diğer ikisini de Medici sarayına taşımaya karar verdi.

 

Albrecht Altdorfer, The Battle of Alexander at Issus, 1529

M.Ö. 333 İssos Muharebesi’nde Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius’a karşı zafer elde ederek Pers İmparatorluğu’na karşı olan ajandasını ilerletti. Altdorfer’ın bu çatışmanın resmi, savaş resimleri için tipik olmayan portre oryantasyonunda olduğundan kalabalıktan ayrılır. İlginç bir şekilde, Altdorfer aynı zamanda manzara sanatının ustalarından biridir.

Diego Velázquez, The Surrender of Breda, 1634-1635

Ressam Velázquez, 5 Haziran 1625’te Hollanda’nın Breda şehrini fetheden Cenova generali Ambrogio Spinola ile İtalya’ya bir seyahat yaptığında, bu tablonun ilhamı doğmuştur. Breda’nın fethi, Seksen Yıl Savaşı’nın sona ermesi sırasında İspanyol ordusunun en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilir.

Peter Paul Rubens, Consequences of War, 1638-1639

Savaşın Sonuçları, diğer adıyla Savaşın Korkunçlukları, en eski aktivist tablolardan biridir. Bu, Orta Avrupa’nın 1618’den 1648’e kadar yaşadığı Otuz Yıl Savaşı’nın bir alegorik temsilidir. Tabloda savaş tanrısı Mars, Janus Tapınağı’ndan yürürken Venüs onu geri çekmeye çalışmaktadır.

John Singleton Copley, The Death of Major Peirson, 1783

Bu tablo, 1781’de Fransız işgaline karşı Jersey’i savunurken Fransız bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürülen İngiliz Albay Francis Peirson’u anmak için yapılmıştır. Bu eser ilk kez Mayıs 1784’te sergilendi ve bu vesileyle sanat eleştirmeni Simon Wilson, “övgü korosunun Buckingham Sarayı’na kadar ulaştığını” söyledi.

 

Anne-Louis Girodet, Revolt of Cairo, 1810

1798’de Kahire halkı, Napolyon Bonapart liderliğindeki Fransız işgaline karşı isyan etti (başarısız bir şekilde). Oniki yıl sonra, Louvre Müzesi’nin ilk Direktörü Vivant Denon, Fransa’nın zaferini kutlamak için Girodet’ye bu kanlı olayı tuvale yeniden yaratması için görev verdi. Bu tablo doğru bir tarihi anlatım değil, ancak ayaklanmanın neoklasik, oryantalist bir izlenimi.

Francisco Goya, The Third of May 1808, 1814

Çoğu savaş tablosunun anma amaçlarına hizmet ettiğinin aksine, Goya’nın savaş portresi savaşa daha tok bir, çağdaş bakış açısı sunar. Eser, 1808’de 21.000 İspanyol askerinin, Napolyon’un istilasına karşı Medina del Rio Seco şehrini korumaya çalıştıkları sırada yaşanan şehitliği göstermektedir.

Ivan Aivazovsky, Battle of Chesma at Night, 1848

 

Bu yoğun tablo, Osmanlıların Rusya’ya karşı yer aldığı 1770 Çeşme deniz savaşını tasvir eder. Bu deniz savaşı, Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın önünde gerçekleşti ve kesin bir Rus zaferiyle sonuçlandı, bu da Ege Denizi’nde uzun süreli Rus kontrolüne ve Osmanlı İmparatorluğu’nda azınlık ayaklanmalarına yol açtı.

Emaneul Leutze, George Washington Crossing the Delaware, 1851

 

Leutze’nin resmi, Amerikan vatanseverliğini ve zaferini simgelemiştir. 1776’nın acımasız buzlu kışında, George Washington’ın Trenton, New Jersey’deki Hessen kuvvetlerine karşı başarılı ancak zorlu saldırısının ilk aşamalarını gösterir. Leutze’nin portresi, tarihsel doğruluk yerine idealize edilmiş olsa da, yine de Washington’ın operasyonunun görkemini yakalamayı başarır.

Édouard Manet, The Battle of the Kearsage and the Alabama, 1864

Sizi şaşırtabilir ama bu, 1864 Cherbourg Muharebesi’nin tasviri, Manet’nin şimdiye kadar yaptığı ilk deniz resmiydi. Deniz saldırısının basın açıklamalarına dayanarak bu sahneyi resmetti. Amerikan İç Savaşı sırasında gerçekleşen bu savaş, Fransız sahili açıklarında USS Kearsarge ve CSS Alabama arasında meydana geldi ve Birlik zaferi ve gemisi batan Konfederasyon askerleri için üzücü bir sonuçla sonuçlandı.

Käthe Kollwitz, War (Krieg), 1923

Käthe Kollwitz, Birinci Dünya Savaşı’nın “sözünü bile edilemeyecek kadar zor yıllarına” bir tepki olarak, uygun ifade aracının bir ahşap baskı olduğuna karar verdikten sonra 1919’da Krieg üzerinde çalışmaya başladı. Yedi ahşap baskısı, savaşta geride kalanların hüzünlü seslerini görünür kılıyor – anneler, dul kadınlar ve çocuklar.

Norman Rockwell, Freedom from Want, 1943

Bu tablo, 1941’de verilen Başkan Franklin D. Roosevelt’in ‘Dört Özgürlük’ Birleşik Devletler Konuşması’ndan esinlenerek yapılmış ve “Şükran Günü Resmi” veya “Noel İçin Eve Döneceğim” adlarıyla da bilinir. Tablonun yapıldığı dönemde Amerika Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşı’na derinden dahil olmuştu ve FDR’ın Dört Özgürlüğü Amerikan vatanseverliğini artırmayı amaçlıyordu. Rockwell’ın portresi, savaş sonrası Amerika’da idealize edilmiş tüm-Amerikan bir aileyi gösterir.

 


Paylaş