Pazartesi, Haziran 5

Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikâyesi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Özgür Demirci’nin Baharistan: Altında Nehirler Akan Yüksek Ağaçlar ve Narin Çiçeklerin Hikâyesi” isimli kişisel sergisi Galeri 77’de.

Sanatçı bu sergide, her daim devam eden araştırmalarıyla birlikte Doğu sanatı üzerine büyük bir ilgi ile okuduğu kitaplar ve özellikle 15. yüzyılın büyük bilgin ve mutasavvıfı olan Molla Câmi’nin ülkemizde de çok tanınan eserleri arasındaki Baharistan’dan etkilendi.

Baharistan’da geçen “sekiz bahçeden” aldığı ilham Özgür Demirci’nin resimlerindeki mistisizmin kaynağıdır. Dünya hayatı için gerekli bilgi ve öğütleri içeren “Baharistan” eseri, sanatçının yeni sergisindeki çalışmalarında Doğu ve Batı‘nın sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Baharistan’daki “Bahçe”leri kısaca açıklamak gerekirse, 1. Bahçe; Doğru yolu uzaktan görenlerden bahseder. 2. Bahçe; Gerçek filozof, bilgin kimdir? Hikmet sahibi kime derler? gibi sorulara cevap arar. 3. Bahçe; İnsaf ve adalet meyvelerinin yetiştirilmesi ve bahçelerindeki çiçeklerinin açılmasından bahseder. 4. Bahçe; Kerem ve cömertlik bağlarındaki ağaçların verdiği meyvelerden bahseder. 5. Bahçe; Aşk, muhabbet ve sevgi çimeni ve bülbüllerin halini anlatır. 6. Bahçe; Dudak goncalarını güldüren ve gönül çiçeklerini açtıran mizah rüzgarlarından söz eder. 7. Bahçe; Şiir bostanına kafiye şakırdayan, şarkı besteleme hüner ve marifetlerinin şekerliklerinde gazel okuyan papağanlardan bahseder. 8. Bahçe ise dilsizlerin hallerinden bahseden ve zihinleri açan, düğümleri çözen birkaç hikâyeden oluşur.

Paylaş