Cumartesi, Eylül 23

Damla Özdemir’in “Geçici Çare” Sergisi Açıldı!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Damla Özdemir’in son dönem eserlerinin bulunduğu “Geçici Çare” isimli kişisel sergisi Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu’nda açıldı.

Damla Özdemir, son dönemde çoğunlukla yaşadığı aidiyet duygusundaki boşluğa, çevresinde yaşanan olayların sahteliğine ve kadının toplumdaki sosyo-kültürel konumuna odaklanmıştır. Sanatçı, tüm bu kavramları kendi pratiğinde sorgulamaya açıyor. Bu sorgulama çerçevesinde, Özdemir ait olma hissine yeniden ulaşabilmek için İspanya’ya 2 sene içinde farklı zamanlarda yolculuklar gerçekleştiriyor. Bu süreçte, Malaga, Cadiz ve Madrid’de sergiler yapıyor, aynı zamanda da Malaga’daki bir galeri tarafından temsil ediliyor.

Damla Özdemir’in “Geçici Çare” Sergisi Açıldı1

Seyahatlerin sonucunda sanatçının aidiyetlik hissi yeniden oluşmaya başlasa da sanatçı Türkiye’den de tam anlamıyla kopamadığını belirtiyor. Bu süreçte sanatçı, İspanya ve Türkiye arasında, arada kalmış olmanın yarattığı karmaşık durumlar ile birlikte, hayatını idame ettirebilmek için “geçici çare” arayışlarına giriyor.

Seyahatleri sırasında birçok şehir gezen Özdemir, bir kadın olarak yapmış olduğu gözlemler sonucunda ortaya çıkan kaygı ve düşüncelerini, dijital, analog ve tekniğini kendisinin geliştirdiği çok boyutlu kolajlarıyla ifade ediyor. Sanatçı, üretimlerinde teknik açıdan estetik olarak yarattığı farklılık ve anlatım diliyle de çarpıcı bir görsellik sunuyor. Yapıtlarında genellikle kullandığı belirsiz ya da gerçeküstü mekânlar ve bu mekânlara yerleştirdiği kültleşmiş kadın figürlerini büyük bir ustalıkla harmanlayarak, ataerkil toplumlardaki kadın figürünün sosyal yapı içinde yer edinememesini de ironik bir üslup ile eleştirel olarak sunuyor.

 

Paylaş