Davide Balliano İstanbullu Sanatseverlerle Buluşuyor

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Çalışmalarını New York’ta sürdüren Davide Balliano’nun son dönem resimlerini kapsayan “Culebra” başlıklı İstanbul’daki ilk kişisel sergisi 30 Haziran’a kadar Dirimart’ta! Adını Curzio Malaparte’nin, zamanında epey tartışma yaratan Kaputt başlıklı romanında geçen “yılan” anlamına gelen ve hayaletleri çağırma gücüne sahip büyülü “culebra” kelimesinden alan sergideki işler, bütününde hüküm süren bir tür ikilik, izleyiciyi ele geçiriyor.

Balliano’nun çetin arayışları, hesaplanmış şekillerin kozmosunda süregider: barok ve modernist mimarinin izlerini taşıyan yarım kemerler, spiraller… Ayrıntılı geometrik kurgulardan kaynak alan resimlerini ahşap üzerine alçı ve gesso gibi malzemeler kullanarak yapan sanatçı, süreçte yüzey üzerinde sürekli değişiklikler, aşındırmalar, kazımalar yaparak ilerler, resmi üçüncü boyuta, neredeyse heykele taşır. Sonuç, bizi sarıp sarmalayan, içeren karmaşık sistemi haritalandıran dinamik bir kompozisyonlar kümesidir veya en azından sanatçının o sisteme dair izlenimlerinin bir çizimidir. Öte yandan Balliano’nun dikkati son dönemde dışarıdan içeriye yönelmiştir, insanın doğasını ve kimliğini, hem zamanımızın tarihsel bağlamı içinde hem etrafımızı saran evrenle ilişkileri içinde düzenleyen dinamiklere odaklanır. Lügatçesine algı illüzyonu eklenmiştir: kalp atışı eğrilerine benzeyen dalgalı akıntıların salınımlı hareketi, sismografın kâğıt üzerindeki hipnotize edici karalamaları, yalan makinesinden çıkan hakikati ifşa edici çizgiler.

Paylaş