Perşembe, Eylül 28

Liu Chuang: Bitcoin Madenciliği ve Etnik Azınlıkların Saha Kayıtları

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Liu Chuang’in Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities (2018) (“Bitcoin Madenciliği ve Etnik Azınlıkların Saha Kayıtları”), başlıklı yeni üç kanallı video yerleştirmesi 6 Eylül itibariyle Protocinema bünyesinde görülebilir. Küratör / araştırmacı Yang Beichen ile araştırılmış olan bu çalışma, güneydoğu Çin’deki hidrolik projeleri ile Bitcoin madenlerini, bir enerji ve bilgi alışveriş zinciri olarak birbirine bağlıyor. Bu video yerleştirme, ses, müzik ve sinema yörüngesindeki gelişmeler arasında, ve teknolojilerin tüm dünyada ve tarih boyunca toplumlar üzerindeki etkisinin içinden çizgiler çiziyor.

Bugün, dünyanın bilgi işlem gücünün yaklaşık yüzde 70’ini kaplayan bitcoin madenleri, hidroelektrik alanında zengin olan Zomya bölgeleriyle örtüşen Güney Asya’da yer alıyor. Bu video yerleştirmedeki etnik azınlıklar da özellikle bu bölgeye işaret ediyor. Çin’in jeopolitik rolü, bu teknolojinin kendisi gibi hızlı bir değişimin ortasında oluşuyla, bu çalışmanın duyarlılığını vurgular. Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities tek bir anlatıda, görünürde birbirine benzemeyen konuları örüyor: Bitcoin madenciliği ve et- nik azınlıkların saha kayıtları. Bu iki altyapının kökenleri modern ulusların tarihi ile iç içe geçmiştir: Bunlardan biri modern ulusların bilgi sistemlerini inşa etmek için modern kayıt ve fotoğraf teknolojilerinin yanı sıra müzeleri ve arşivi kullanan bir kültür teknolojisidir; diğeri ise merkezi bir ulusal para birimi sisteminden çıkmanın yolunu araştıran, internette var olan sanal bir para birimi teknolojisidir – ki bu para teknolojisi etnik azınlıkların hediye ekonomisiyle bazı benzerlikleri paylaşır.

Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities saha çalışmasının bir parçası olarak bitcoin madenlerinin yoğun olduğu bölgeleri dronlarla taramakla kalmaz, aynı za- manda erken donem arşiv görüntülerini ve iki ünlü bilim kurgu filmini alıntılar: ikisi de 1970’lerde yapılmış olan Spielberg’in “Üçüncü Türden Yakınlaşmalar” ve Tarkovsky’nin “Solaris”i. Üç kanallı video, filmlerdeki uzaylı karakterlerin seslerinin ve görüntülerinin kaynaklarını analiz eder ve aslında antropologların alan araştırması sırasında farklı etnik azınlıklardan biriktirdikleri görsel ve işitsel arşivlerden alındıkları sonucuna varır. Dünyanın maddi belleği olarak, jeolojik yüzeyde bulunan enerji, ulustan kaçan sanal bir para birimine soyutlanır. Her ikisi de yeryüzüne harici, geniş kapsamlı ötekinin inşasına katılır.

Bitcoin Mining and Field Recordings of Ethnic Minorities, 2018, Cosmopolis #1.5 : En- larged Intelligence için Mao Jihong Sanat Vakfı’nın desteğiyle üretilmiştir. Eylül’de Pro- tocinema’daki serginin ardından, yapıt 2019’da Ural Bienali, Taichung Asya Bienali ve Cosmopolis # 2, Pompidou’da ve 2020’de Dhaka Art Summit’te gösterilecektir, Antenna Space, Shanghai; Protocinema, Istanbul, New York izniyle.

Liu Chuang

Sangay’da yasiyor ve calisiyor. Solo sergileri arasinda Antenna Space co Qiao Space (2019); Mother’s Tankstation, Londra (2018); Magician Space, Beijing (2015); K11 Wuhan, Wuhan (2015); Taikang Art Space, Beijing (2014); Kunsthall Sta- vanger, Stavanger (2014); Salon 94 Freemans, New York (2014); Leo Xu Projects, San- gay (2012) bulunur. Önemli grup sergileri arasında ise Cosmopolis #2, Centre Pompi- dou, Paris (2019); 5ci Ural Endustriyel Cagdas Sanat Bienali, Ekaterinburg, Rusya (2019); Cosmopolis #1.5: Enlarged Intelligence, Centre Pompidou & Mao Jihong Sanat Vakfi, Chengdu, Çin (2018); Long March Project: Building Code Violations 3 – Special Economic Zone, Guangdong Times Müzesi, Guangzhou, Çin (2018); Foundation Louis Vuitton, Paris (2016); Para Site, Hong Kong (2016); Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2016); Anselm Franke küratörlüğünde 10.cu Sangay Bienali, Sangay (2014); 10cu Gwangju Bienali, Gwangju (2014); Tampa Museum of Art, Tampa (2014); Rubell Family Collection, Miami (2013); UCCA, Beijing (2013); Whitechapel Gallery, Londra (2012); Minsheng Museum, Sangay (2011); China Power Station, Pinacoteca Agnelli, Torino (2010); New Museum of Contemporary Art, New York (2009); ve Astrup Fearnley Muse- um of Modern Art, Oslo (2007) bulunur. Liu Chang Antenna Space, Sangay tarafından temsil edilmektedir.

Protocinema

Tüm dünyada mekana duyarlı sanat üretir ve sergiler. Yüksek sanatsal nitelikte, herkesin erişebileceği, bağlama özgü projeler üretir. Protocinema sergiler, ka- musal programlar ve eğitim üzerinden bölgeler arasındaki farklılıkları anlamak için empa- tinin yolunu açar. 2011’de Mari Spirito tarafından kurulan Protocinema kar amacı gütmez, mekan seçimleriyle küresel endişelere ve değişen yerel koşullara cevap vermeyi amaçlar.

Paylaş