Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif “İyileşme” ile Metrohan’da

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’nin bünyesindeki Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif “İyileşme” ile 1-31 Mart tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile restorasyonu devam eden Metrohan’da ziyaret edilebilecek. Ayça Okay küratörlüğünde gerçekleşen Kolektif İyileşme, uluslararası ölçekte üreten sanatçıların yapıtlarının yer aldığı serginin yanı sıra söyleşiler, atölye ve deneyim buluşmalarını içeren katılımcı bir kamusal programı da kapsıyor. Mina’nın Çocukları, Kolektif İyileşme ile depremden barınma ve eğitime erişim sorunu yaşayan üniversiteli genç kadınlara da sergi süresince yapılan bağışlarla destek olacak.

Hayata geçirdiği projelerde güncel toplumsal sorunları odağına alan ve kolektif bilince katkı sağlamayı misyon edinen Mina’nın Çocukları Projesi üç yıldır kamu ile buluşturduğu Bodrum- Kolektif “Hafıza”, Trabzon -Kolektif “Yansıma” projelerinden sonra TÜKD İstanbul Şubesi’nin ve İBB’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı Projeleri arasında yer alan Kolektif “İyileşme” ile 1-31 Mart tarihleri arasında Metrohan’da İstanbullularla buluşacak. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İstanbul Şubesi’nin bünyesindeki Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif “İyileşme” sergisi ve paralel etkinlik serisi boyunca yapılacak bağışları depremden etkilenen üniversiteli genç kadınların barınma sorununu çözmek ve eğitimlerinin sürdürülmesinde burs olarak kullanacak. Güncel problematiklere ışık tutmak ve kamuoyu oluşturmak için çağdaş sanatı uzlaşma aracı olarak benimseyen Mina’nın Çocukları Projesi, Kolektif “İyileşme”de  küratör Ayça Okay; kriz dönemlerinde sanat alanlarının ve üretiminin işlevselliğini de tartışmaya açmayı hedefleyerek, Metrohan’ın çok bölümlü mimari yapısını bir iyileşme merkezi olarak tasarladı.

Araştırma temelli projenin bir yıla dayanan hazırlık sürecinde kadınların yaşadığı güncel problematikleri odağına alan sergi ve kamusal program yaşanan afetten sonra Mina’nın Çocukları Projesi, depremden etkilenen genç üniversite öğrencisi kadınların barınma ve eğitime erişilebilirliğine destek olmak uzun vadeli, sürdürülebilir bir destek sistemi oluşturmak için çağdaş sanat aracılığı ile sesini duyurmayı hedefliyor.

Paylaş