Çarşamba, Eylül 27

Mithat Şen:”Alem”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Art On İstanbul, Mithat Şen’in 40. sanat yılında Âlem isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, 3 yıl aradan sonra “İstif” serisinin devamı niteliğindeki işleriyle bu coğrafyaya dair “âlem” bilgisinin imkân ve ihtimallerini ortaya koyuyor. Galeri, 27 Mart– 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yaptığı sergide, sanatçının büyük boyutlu eserlerine yer veriyor.

“Âlem”, bizim kültürümüzdeki anlamıyla kapsayıcılığı olan bir sözcük; insan türünün dışındaki bilindik ve bilinmedik bütün varlıkları içeriyor. Yalnızca kendi türümüzü ve bildiğimiz türden canlıları değil yabancısı olduklarımızı, bilmediklerimizi de bütünlüyor. Her şeyi bir bütün olarak görmeye ve kavramaya yönelik bir âlem anlayışı, sergiyi izlemek için de bir kılavuz oluyor.

Mithat Şen, Alem Serisi 4

Mithat Şen resminin iki temel aksı “tekrar” ve “çeşitlenme”nin merkezde olduğu Âlem sergisinde sanatçı, hem sanatsal üretiminin kozmosunu sunuyor hem de yaşadığımız coğrafyanın kâinat anlayışı ile ortaya çıkan neden-sonuç ilişkisini inceliyor. Tekrarı, melodinin dışındaki ritim bağlamında kullanarak ritmin tekrarıyla öne çıkan istifler kuran sanatçı, işlerini, “farklı birleşmelere olanak tanıyan bir sistem” üzerinden üretiyor. Kuantum fiziğindeki gibi çoklu sonuçlar doğurabilen bu sistem, parçalardan oluşuyor ve sanatçının zikrettiği bir bütüne işaret ediyor. Tıpkı doğanın evrimleşmek için kendi sınırlarını zorladığı, sayısız tekrar ettiği ve yeni biçimlere ulaştığı gibi Mithat Şen resmi de kurulduğu ilkeler bütünü içinden o ilkeleri zorlayarak evrimleşiyor.

Sanatçı, sergisini kendi sözleri ile şöyle anlatıyor: “Âlem, kainat tasavvuruyla ilgili zihinsel faaliyetlerimin sonrasında, kainatın düşünsel olarak metaforunun karşılığı olarak devreye girdi. İçinde yaşadığım coğrafyanın, kainat tasavvuruyla ilgili ve bu kainat tasavvurunun görselliği kavrayışıyla ve ortaya çıkarışıyla ilgili bir neden ve sonuç ilişkisi var. Âlem, bu coğrafyanın kainat tasavvurunu kapsıyor. Ben coğrafyanın resmini yapıyorum. Coğrafyadan kasıt, kadim geçmiş sınırlardır.”

 

Paylaş