Mixer, İşler Değişti Sergisiyle Post Pandemi Hüznüne Odaklanıyor.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

İşler Değişti / Change of Plans başlıklı 12 genç sanatçının post pandemi hüznü bağlamında işlerini bir araya getiren, Cemre Yeşil Gönenli’nin küratörlüğünü yaptığı fotoğraf sergisi 5 Mart 2022’de Mixer’de açılıyor. Sergi, post pandemi dünyasında değişen, dönüşen toplumsal bir ruh halini ve bu ruh halinin genç kuşak üzerindeki etkisini araştırıyor. İşler Değişti / Change of Plans, birdenbire birbirine sarılmanın imkansızlaştığı, her kapıda kimliğinin bir kodla tanımlanması gereken, ölüm ve kaybetme korkusunun çevrelediği karanlık ve yabancı bir endişe ile başlayan ve belki de herkesin kendi içine düşerek kurtulduğu bu post apokaliptik sürecin sıradanlaşmasının hızı ve hüznü üzerine bir sergi.

Berk Kır, plastik tepeciklerin ardında IV behind the plastic hills IV, mat poster kağıdına baskı colour on paper, 21×29 cm, ed. 1_5+1 AP., 2022

Sergi, pandeminin çevresel etkilerini dokümante etmenin uzağında, daha çok pandeminin yarattığı psikolojik ve duygusal dinamikleri, beklenmedik ve ani verilen kararlar, sekteye uğrayan planlar, izolasyon, gelecek kaygısı, belirsizlik gibi kavramlar üzerinde durarak anlamaya çalışıyor. Sanatçıların pandemi döneminde süregelen bağımsız görsel üretimlerini, bu küratöryel çerçeve içinde yeniden ele alarak kolektif bir anlatı yaratmayı hedefleyen sergi, izleyiciyi bu kolektif hafızanın neresinde durduğunu, ne kadarının parçası olduğunu sorgulamaya davet ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan, aynı kuşaktan farklı sanatçıların işlerine yer veren bu sergi, ilk kez bu kadar ortaklaşa yaşadığımız, evrensel bir buhranın zihinlerdeki farklı yankılarına, öykülerine ve izlerine odaklanarak, kişisel deneyimlerin toplu bir dışa vurumu olarak kurgulanıyor. İşler Değişti / Change of Plans, tam da iki yıl önce Mart ayında başlayan bir dalganın suyun üzerinde, yüzeyinde ve derinindeki etkilerini araştırıyor. Öte yandan sergi, post pandemi dünyasında insanlığın belki de ilk kez bu kadar fark ederek geçirdiği bir evrimin yasını tutuyor. Dünya kaynaklarının tükenmekte olduğu gerçeğini her ne kadar göz ardı etsek de, bu tükenmişliğin belki de ruhumuza işlemişliğiyle, gerçek dünyadan sıkça kopmayı tercih ettiğimiz, internetin üç boyutlu bir hal aldığı, ekranlara bakmaktan boynumuzun büküldüğü bu zaman diliminde herşeye rağmen gerçek dünya’nın bakmaya ve görmeye değer yanları olduğunu bize hatırlatıyor.

Serginin ismi olan İşler Değişti / Change of Plans pandemi sebebiyle hayatlarımızda beliriveren değişikliklere ve alışkanlıklara ek olarak, 30 yaş altı genç kuşağın sanatsal üretimdeki özgünlük arayışına ve hatta fotografik anlatımın önceki kuşaklara kıyasla değişimine de işaret ediyor. İşler Değişti sergisi, 5 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında Salı’dan Cumartesi’ye 11.00 – 19.00 saatleri arasında Mixer’de görülebilir.

Paylaş